Кампания "Кола за абитуриент в неравностойно положение“ 2018

Кола за абитуриент в неравностойно положение

Тази година подехме инициативата да дадем безплатно една кола на абитуриент в неравностойно положение за бала му.