Нова услуга: Дългосрочен наем на автомобил

лongterm rental

Ако сте гост на гр. Русе за по-дълъг период от време, то може да се възползвате от новата ни услуга за дългосрочен наем на автомобил.